212

بازتابی از استایل مهمانی های شبانه ی نیویورک است . روح زندگی شبانه همراه با نت جین و ودکا در آن دمیده شده و مناسب برای مردان شوخ طبع ، شیک و جذاب است که حس حسادت را در همگان برمی انگیزد.

دسترسی آسان