تام فورد

اکسیری تجملی با آکورد های ژرف وتیره همراه با عصاره ی فریبنده ای از ارکید سیاه است که شمارا در فضایی لاینتهالی شناور می سازد.

دسترسی آسان